BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH MÁY LẠNH

Hạng mục công việc Đơn vị tính Số lượng máy Đơn giá (VND)
Dịch vụ vệ sinh – Bảo trì máy lạnh
 Vệ sinh máy lạnh treo tường 1.0 -2.5HP Bộ 1 – 10 Bộ 150,000 – 180,000
 Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 2HP – 3.5HP Bộ 1 – 5 Bộ 180,000 – 2,500,000
 Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 4HP – 5.5HP Bộ 1 – 5 Bộ 300,000 – 400,000
Sạc Gas bổ sung
 Máy lạnh treo tường – Gas R22 (1Hp-1,5Hp ;   2Hp-2,5Hp) PSI 1 (7,000 ; 10,000)
 Máy lạnh treo tường – Gas R410A, R32A   (1Hp-1,5Hp ; 2Hp-2,5Hp) PSI 1 (10,000 ; 13,000)